top of page

GWASANAETHAU/SERVICES

 

 

Interested in hiring us for one of your events? Let's Talk.​
CYFRYNGAU/MEDIA

 

 

​​Rydym ni yn gallu cynnig nifer o wahanol wasanaethau yn y byd Cyfryngau. Edrychwch ar y rhestr i weld beth allwn ni cynnig i chi.

We can offer many different services in the field of Media. Have a look at the list below to see what we can offer you.

 

 • Film Documentary, Movie, Theatre or Events.

 • Video Editing

 • VJing for Music Events

 • Live Cam and Vision Mixing for any type of event

 • Projection Mapping

 • Live TV Feeds for catering demonstrations etc with wireless microphones and PA Systems.

 

We have state of the art Cameras, Projectors, Screens and software to cater to your needs. 

Get in touch for more info. 

LLOGI SYSTEM SAIN​ 
/PA HIRE

 

Mae gennym ni cwpwl o wahanol Systemau Sain sydd yn addas i dorfeydd rhwng 10 a 1000. Rydym yn gallu darparu meics i bob offeryn a hefyd sawl monitor mix hefyd. Gŵyl Crug Mawr, Y Sioe Frenhinol Cymru yw rhai o'n cleientiaid ni yn ddiweddar.

 

 

 

We have a few different PA Systems that can cater to crowds between 10 and a 1000 people. We can mic up every instrument and offer many monitor mixes. Crug Mawr Festival, The Royal Welsh Show have been some of our recent Clients.

STIWDIO RECORDIO SYMUDOL
 /MOBILE RECORDING STUDIO

Stiwdio Recordio broffesiynol symudol gyda'r Meddalwedd ar dechnoleg fwyaf diweddar. Os chi am ddod atom ni i recordio danfonwch neges, neu os ydych am i ni ddod atoch chi mae hwnna yn bosib hefyd! cliciwch ar yr oriel i weld fwy o luniau o'r 'Rocyr Glas'. Mae'r llun uchod wedi cael ei thynnu yn ŵyl Glastonbury yn 2015.

 

A  mobile professional Recording Studio with the latest software and hardware. If you would like to come and record with us send us a message and if you would like us to come to you that is also a possibility! Click the gallery to see more pictures of the 'Blue Rocker'. The picture above was taken at Glastonbury Festival in 2015.

 

Some of the equipment and software installed into the Rocker:

 

 • Presonus Studiolive Recording Mixer

 • Imac 27" i7 

 • Pro Tools 10, Cubase 7, Ableton 9 and Bitwig DAWs

 • 3 external monitor screens

 • KRK Rokit 5 and Makie cr4 speakers

 • Korg sp170 Digital Piano

 • Musicman Axis Guitar

 • Ibanez Bass

 • Freshman Acoustic Guitar

 • Native instruments Komplete 8 Utimate

 • East West Symphonic Orchestra VST

 • Selection of Dynamic and Condenser Mics

 • And much more!


Cysylltwch a ni i siarad am pris a argaeledd ni.

 

Contact us to talk about pricing and availability.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGWYDDIADAU / EVENTS
 

Rhwng staff Corryn Du mae gennym ni blynyddoedd o brofiad yn cynnal digwyddiadau megis gigs a gwleddai. Dyma rhai ni wedi bod yng nghlwm gyda:

 • Gŵyl Roc y Garreg Las

 • Gŵyl Crug Mawr

 • Gigs yn y Neuadd Frenhines Arberth

 • Gigs Canolfan Hermon

 • A mwy

 

The staff members of Corryn Du have years of experience in organising events from gigs to festivals. Here are some we have been involved with:

 • The Celtic Blue Rock Festival

 • Crug Mawr Festival

 • Gigs in the Queens Hall Narberth

 • Gigs in Canolfan Hermon

 • And more

Visuals by Corryn Du

Mobile Studio

bottom of page